Amgen Scholars

amgen

Przypominamy, że do 1 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w programie stypendialnym, którego laureaci wyjadą na dwumiesięczne staże w wybranych instytucjach, zajmujących się różnymi dziedzinami bionauk.

Więcej...

Uniwersyteckich Spotkań z Rynkiem Pracy

bk-uw

W dniach 22-23 listopada 2016 roku odbędą się spotkania mające na celu przygotowanie studentów na rozmowy kwalifikacyjne, pomoc w napisaniu profesjonalnego CV, zapoznanie z działalnością Biura Karier na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo będzie możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami staży i pracy.

Więcej...

Amgen Scholars

amgen

Do 1 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w programie stypendialnym, którego laureaci wyjadą na dwumiesięczne staże w wybranych instytucjach, zajmujących się różnymi dziedzinami bionauk.

Więcej...

Konkurs Naukowy E(x)plory

explory

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców w wieku od 13 do 20 lat, którzy indywidualnie lub w zespołach dwu i trzyosobowych stworzą pracę, bądź koncepcję o charakterze naukowym z dowolnej dziedziny nauki.

Więcej...