Amgen Scholars

amgen

Do 1 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w programie stypendialnym, którego laureaci wyjadą na dwumiesięczne staże w wybranych instytucjach, zajmujących się różnymi dziedzinami bionauk.

O finansowanie wyjazdu ubiegać mogą się studenci, zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. Preferowani są kandydaci, którzy myślą o kontynuacji nauki na studiach doktoranckich. W tegorocznej edycji w programie biorą udział następującego instytuty:

  • Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Szwajcaria),
  • Institut Pasteur (Francja),
  • Karolinska Institutet (Szwecja),
  • Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy),
  • University of Cambridge (Wielka Brytania).

Szczegółowa procedura aplikacji oraz wysokość dofinansowania różni się w zależności od jednostki. Szczegóły można znaleźć na stronie organizatora.

Źródło: http://www.granty-na-badania.com/2016/09/amgen-scholars-zagraniczne-staze-dla.html#.WB-fQkdvVSN