Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej

O nas

Centrum Biotechnologii jest jednostką pozawydziałową o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym, powołaną przez JM Rektora Politechniki Śląskiej zarządzeniem nr 5/06/07 z dnia 31.01.2006. Centrum Biotechnologii jest wspólnym przedsięwzięciem trzech wydziałów: Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydziału Chemii Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Dyrektorem Centrum Biotechnologii jest prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch. Zadaniem Centrum Biotechnologii jest organizowanie współpracy grup dydaktycznych oraz naukowo-badawczych i koordynowanie ich interdyscyplinarnej działalności badawczej w zakresie biotechnologii. Centrum Biotechnologii prowadzi innowacyjne badania w zakresie biotechnologii środowiskowej, farmaceutycznej i bioinformatyki, a dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Onkologii w Gliwicach, również medycznej. Centrum dysponuje specjalistyczną aparaturą zgromadzoną w czterech laboratoriach: Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej Laboratorium Biotechnologii Środowiskowej Laboratorium Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycznej Laboratorium Syntezy i Analiz Chemicznych

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!