Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

O nas

Od początku istnienia Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego uczestniczy w rozwoju systemu ochrony zdrowia, inicjuje i prowadzi działalność badawczą, która obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz realizuje zadania szczególnie ważne dla postępu w dziedzinie medycyny. Do naszych zadań należy kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych poprzez prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, obejmujących w szczególności: kształcenie specjalizacyjne i ustawiczne doskonalenia zawodowe. Celem działania Centrum Medycznego jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia. Działalność dydaktyczna i badawcza realizowana jest w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych oraz w innych podmiotach leczniczych. Kliniki szpitalne są dla nas warsztatem służącym do prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej, do kształcenia lekarzy zarówno dla potrzeb specjalizacji, jak i podyplomowego kształcenia ustawicznego. Swoje zadania dydaktyczne, naukowe i lecznicze realizujemy w Klinikach i Zakładach w dwóch szpitalach klinicznych CMKP (SPSK nr 1 im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie i SPSK nr 2 im. Prof. A. Grucy w Otwocku), dla których Centrum Medyczne jest organem założycielskim, jak i na tzw. bazie obcej w Klinikach zlokalizowanych w innych szpitalach warszawskich: m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie, Centrum Onkologii, Szpitalu Bielańskim. Rocznie organizujemy i finansujemy ponad 800 kursów, z których 70 proc. odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej. Uczestniczy w nich ok. 20 tys. osób rocznie.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!