Centrum NanoBioMedyczne UAM

O nas

Centrum NanoBioMedyczne jest jednostką organizacyjną UAM powołaną wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Poznańską. Interdyscyplinarny profil działalności Centrum opiera się na łączeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych oraz inżynierii materiałowej w ramach nanotechnologii. Centrum prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze nanonauki i nanotechnologii. Problematyka badawcza Centrum realizowana przez doktorantów obejmuje wytwarzanie nanomateriałów oraz zastosowanie tych materiałów do nanoelektroniki, fotowoltaiki, terapii celowanej i diagnostyki, inżynierii tkankowej, inżynierii komórkowej i biotechnologii.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!