Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

O nas

Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB) Polskiej Akademii Nauk został założony w 1957 roku. W ciągu lat przedmiot zainteresowań naukowych Instytutu ewoluował - od klasycznej biochemii, biofizyki oraz chemii fizjologicznej w kierunku nowoczesnej biologii molekularnej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się takie zagadnienia jak: genetyka molekularna bakterii i drożdży, mutageneza i reperacja DNA, biologia molekularna roślin, biologia strukturalna oraz bioinformatyka. Zadaniem Instytutu jest wykorzystanie środków własnych oraz talentu zatrudnianych pracowników do wprowadzania nowych programów, łączących badania podstawowe z badaniami aplikacyjnymi na najwyższym poziomie badawczym, umożliwiając jednocześnie rozwiązywanie istotnych problemów zgłaszanych przez odbiorców produktów końcowych z dziedzin takich jak biomedycyna, produkcja żywności, czy ochrona środowiska.

Strona WWW: http://www.ibb.waw.pl

Oferty