Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi

O nas

Przedmiotem działalności placówki jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej. Placówka działa na rzecz rozwoju w/w dziedzin nauki, a szczególnie zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych metod badań podstawowych i aplikacyjnych. Do zadań placówki należy w szczególności: prowadzenie prac badawczych w zakresie biologii i biotechnologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem genomiki i proteomiki prowadzenie badań relacji organizm-środowisko prowadzenie badań relacji na styku patogen-gospodarz, na poziomie molekularnym, komórkowym i na poziomie organizmu Uprawiane specjalności: biologia medyczna farmakologia mikrobiologia wirusologia molekularna biologia molekularna genetyka i fizjologia drobnoustrojów immunologia immunobiologia zakażeń chemia biologiczna struktura i funkcja DNA struktury komórkowe bakterii

Strona WWW: http://www.ibmpan.pl/pl/


Adres głównej siedziby
Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi
Ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!