Instytut Chemii Fizycznej PAN

O nas

Instytut Chemii Fizycznej PAN został powołany 19 marca 1955 r. uchwałą Prezydium Rządu PRL. Jego zadania zostały określone m.in. następująco: "Instytut Chemii Fizycznej obejmuje swoją działalnością prowadzenie badań nad aktualnymi zagadnieniami chemii fizycznej ważnymi z punktu widzenia rozwoju nauk chemicznych i potrzeb gospodarki narodowej". Obecnie IChF jest podzielony na 7 zakładów. Są to II. Zakład Fizykochemii Kompleksów Supramolekularnych III. Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii V. Zakład Katalizy na Metalach VI. Zakład Elektrochemii, Korozji i Fizykochemii Powierzchni VII. Zakład Procesów Elektrodowych VIII. Zakład Układów Złożonych i Chemicznego Przetwarzania Informacji IX. Zakład Fotochemii i Spektroskopii oraz Zakład Doświadczalny Chemipan

Strona WWW: http://ichf.edu.pl/


Adres głównej siedziby
Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
Warszawa
Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!