Instytut Chemii Organicznej PAN

O nas

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk został powołany w celu prowadzenia badań podstawowych w szeroko pojętej chemii organicznej, która obejmuje syntezę, badania struktury, dynamikę i właściwości spektralne związków organicznych. Oprócz programów w dziedzinie badań podstawowych, w Instytucie prowadzone są prace w dziedzinie technologii organicznej i syntezy organicznej dla celów przemysłowych ukierunkowanej przede wszystkim na syntezę aktywnych substancji leków. Instytut posiada prawo do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych oraz doktora habilitowanego nauk chemicznych, a także prawo do prowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk chemicznych.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!