Instytut Dendrologii PAN

O nas

Instytut Dendrologii powstał w 1933 roku. Prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej biologii roślin drzewiastych. Jest jedyną placówką naukową w Polsce skupiającą wielokierunkowe badania drzew i krzewów, dotyczące genetyki, biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, ekofizjologii, fitopatologii, systematyki i geografii, biologii nasion, mikoryzy oraz antropopresji na ekosystemy leśne. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Jest wydawcą półrocznika Dendrobiology oraz cyklu monografii Nasze drzewa leśne.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!