Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

O nas

Instytut otrzymał I kategorię oceny parametrycznej. Naukowcy IMDIK zajmują się badaniami podstawowymi i klinicznymi w zakresie: fizjologii, neurobiologii, neuroimmunologii, neurochemii, neuropatologii, neurologii, neurochirurgii, transplantologii eksperymentalnej, nefrologii, genetyki, epigenetyki, farmakologii, chemii medycznej oraz biologii komórki na poziomie ultrastrukturalnym: immunocytochemicznym i histochemicznym. Jest to największy Instytut Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedyny instytut Polskiej Akademii Nauk prowadzący badania zarówno w dziedzinie biologii medycznej, jak i medycyny klinicznej. Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk (pierwotnie pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) został powołany do życia w dniu 1 lipca 1967r. W IMDIK PAN zatrudnionych jest ponad 300 osób, w tym 140 pracowników naukowych: 61 profesorów, 43 adiunktów oraz 36 asystentów. Pozostała kadra to pracownicy badawczo-techniczni, inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy administracji. Obecnie trzon struktury organizacyjnej Instytutu stanowi 7 zespołów kliniczno-badawczych (w ich skład wchodzi 6 wydzielonych pracowni), ściśle współpracujących ze szpitalami klinicznymi, oraz 10 zakładów (w ich skład wchodzi 5 wydzielonych pracowni) i 3 samodzielne pracownie. IMDIK PAN posiada Zwierzętarnię, która prowadzi własną hodowlę małych gryzoni w standardzie SPF oraz świadczy usługi immunizacyjne i prowadzi zlecone badania z użyciem zwierząt. Współpracuje z belgijską firmą reMYND w zakresie hodowli i wykorzystania mysich modeli chorób Alzheimera i Parkinsona. Zwierzętarnia ma własną pracownię diagnostyki molekularnej zwierząt modyfikowanych genetycznie i pracownię behawioralną do badań nad pamięcią. Instytut prowadzi studia doktoranckie, obecnie przyznając stypendium 43 młodym badaczom.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!