Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

O nas

Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii. Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie. Znaczna część badań jest również prowadzona w kilku podstawowych gałęziach nauki i techniki, takich jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, fizyka plazmy, dynamika stochastyczna, mechanika płynów, oddziaływanie promienia laserowego z powierzchnią metalu, nanofotonika, matematyka stosowana, oraz informatyka stosowana i bioinformatyka. Misja: Stworzenie centrum naukowej i technicznej myśli, nowatorskich rozwiązań, wprowadzania osiągnięć techniki do polskiego środowiska naukowego i przemysłowego. Inicjowanie i uczestniczenie w działaniach w zakresie wielofunkcyjnych materiałów, polimerów, materiałów i technologii inteligentnych, w zastosowaniach ultradźwięków w biomedycynie, w diagnostyce mikroprzepływów oraz w informatyce stosowanej i nowatorskich technologiach. Zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie w ramach studiów doktoranckich, w zakresie nowoczesnej technologii, mechaniki, akustyki, informatyki oraz biomedycznych aplikacji, poprzez współpracę z przemysłem, współpracę międzynarodową oraz rozbudzanie w młodych naukowcach ducha badacza i odkrywcy. Promowanie, wspieranie, prowadzenie, wdrażanie inicjatyw dotyczących badań i transferu technologii oraz podtrzymywanie więzi z przemysłem do prowadzenia zrównoważonego rozwoju społecznego. Aktualne cele badawcze: Badania i rozwój zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych, rozwój metod numerycznych w mechanice konstrukcji i w modelowaniu materiałów, rozwój nowych technik pomiarowych, konstrukcja sprzętu badawczego (zwłaszcza akustycznego), stosowanie tzw. technologii inteligentnych, rozwijanie laserowych metod modyfikacji powierzchni, rozwijanie ultradźwiękowych i optycznych metod w zastosowaniu do analizy struktury biomateriałów, modelowanie komórkowych ścieżek sygnałowych oraz rozwijanie urządzeń mikroprzepływowych do sterowania i diagnostyki na poziomie komórkowym.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!