Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

O nas

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej został utworzony na fundamentach Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska i Biura Gospodarki Wodnej w dniu 1 lipca 2006 roku. Podstawą prawną dla powołania tego urzędu jest art. 90 ust 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. KZGW jest urzędem centralnym administracji rządowej realizującym zadania Prezesa KZGW w kwestii gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania z wód.

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!