Ministerstwo Zdrowia

O nas

Ministerstwo Zdrowia to urząd administracji rządowej obsługujący ministra zdrowia. W ramach tej obsługi wykonuje zadania m.in. w zakresie: nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia; refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; nadzoru i kontroli nad podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych; nadzoru nad wykonywaniem zawodów medycznych; opracowywania i koordynowania realizacji programów zdrowotnych; organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne; realizacji zadań związanych z lecznictwem uzdrowiskowym. Komórki organizacyjne W Ministerstwie Zdrowia wyróżnia się następujące komórki organizacyjne: Gabinet Polityczny Ministra Zdrowia; departamenty – powołane do realizacji merytorycznych zadań ministra zdrowia; biura – powołane do realizacji zadań związanych z obsługą Ministerstwa oraz w zakresie obsługi ministra zdrowia i Ministerstwa.

Strona WWW: http://www.mz.gov.pl/

Przykro nam, ale aktualnie nie mamy żadnych ofert. Sprawdź ponownie niebawem!