Zespół Biura Karier przygotował Bazę Pracodawców, prowadzących działalność pokrewną z kierunkiem kształcenia na Wydziale Biologii UW.

W bazie zamieszczono nazwę Pracodawcy, miejsce jego siedziby oraz adres strony internetowej. W celu sprawnego korzystania z przygotowanej oferty, Pracodawcy zostali podzieleni na kilka kategorii, w zależności od profilu działalności:

  • Instytuty Naukowe
  • Firmy B+R (prowadzące działalność badawczo-rozwojową)
  • Firmy Farmaceutyczne
  • Firmy Biotechnologiczne
  • Badania Kliniczne
  • Firmy zajmujące się sprzedażą odczynników i sprzętu laboratoryjnego
  • Firmy należące do branży kosmetycznej
  • Firmy należące do branży spożywczej
  • Wydawnictwa Naukowe
  • Inne

Dodatkowo, w bazie znajdują się trzy zakładki, gdzie zebrano dane potencjalnych Pracodawców, którzy mogą być szczególnie zainteresowani współpracą z Absolwentami kierunku Ochrona Środowiska.

Wszystkie zamieszczone w bazie informacje na temat Pracodawców są powszechnie dostępne w Internecie. Obecność danego Pracodawcy w bazie nie oznacza, że jest on zobowiązany do współpracy ze Studentami/Absolwentami Wydziału Biologii UW.

Zachęcamy do uzupełniania bazy! Jeżeli znasz Pracodawcę, którego nie ma w przygotowanej ofercie, a profil jego działalności może zainteresować Absolwentów Wydziału Biologii, prosimy o kontakt biurokarier@biol.uw.edu.pl.

Baza jest nadal uzupełniana.

BenBois_Paper_corner

Plik znajdziesz tutaj.