Fulbright Junior Advanced Research Award

logo 13.04

Do 15 maja trwa przyjmowanie zgłoszeń na stypendia wyjazdowe do Stanów Zjednoczonych w roku akademickim 2017-2018, przyznawane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

 

Program stypendialny skierowany jest do doktorantów ostatnich lat z polskich jednostek, którzy chcieliby realizować własne projekty badawcze w zagranicznej placówce. Dofinansowane mogą zostać badania z każdej dziedziny, która nie wymaga bezpośredniego kontaktu z pacjentem.  Aplikacji nie mogą składać osoby, które studiowały w USA dłużej niż pół roku lub studiują tam obecnie.

Wyjazd może trwać od 6 do 9 miesięcy, stypendium obejmuje podstawowe ubezpieczenie medyczne, wizę dla stypendysty i rodziny i koszty utrzymania. Laureat może się ubiegać o pokrycie kosztów podróży, dodatek na utrzymanie członka rodziny  i inne dodatkowe aspekty pobytu.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie o statusie doktoranta oraz dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich z wykazem ocen
  • CV z listą publikacji i listem motywacyjnym
  • opis projektu z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia go w USA i oceną merytoryczną wystawioną przez promotora
  • dokument potwierdzający znajomość języka.

Pełen wykaz dokumentów oraz wymagań, jakie musi spełnić kandydat oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie programu. Aplikacja elektroniczna oraz w wersji papierowej musi zostać złożona do 15 maja.

 

źródło: www.fulbright.edu.pl,