Nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

  • odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
  • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
  • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
  • zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,
  • prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019.

Złóż wniosek w programie.

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Iwanowskiej jest Pan Piotr Serafin;
e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl; + 48 22 390 35 46 

 

 

Źródło: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej