Podejmij pierwsze polskie wyzwanie badawcze – Energia

23.02

Twoim wyzwaniem będzie opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób.

Temat badawcze wyzwania – dlaczego wiatr?

Dzięki postawieniu takiego wyzwania, NCBR dąży do ograniczenia smogu i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Opracowane w wyzwaniu rozwiązanie da możliwość dostępu do energii elektrycznej poza siecią, a przede wszystkim przyczyni się do oszczędności w gospodarstwach domowych.

„Wyzwanie badawcze” to unikalna formuła nawiązująca do konkursów typu Grand Challenge zapoczątkowanych w 2004 roku przez amerykańską agencję DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). W tym konkursie zaproszono szerokie grono uczestników – od naukowców i przedsiębiorców, przez studentów i koła studenckie, po innowatorów, „garażowych” wynalazców i pasjonatów. Dzięki otwartej formule, minimum formalności i relatywnie niewielkich kosztach rozwiązania wyzwania każdy wynalazca ma szansę na udział. Wyzwanie jest mierzalne i możliwe do osiągnięcia w rozsądnym czasie – dzięki temu na dużym, medialnym wydarzeniu finałowym możemy wyłonić jednego zwycięzcę, który otrzyma nagrodę w postaci… jednego miliona złotych!  

Harmonogram:

Ogłoszenie tematyki Wielkiego Wyzwania – październik 2019
Konferencja otwarcia – grudzień 2019
Ogłoszenie ostatecznego regulaminu konkursu – marzec 2020
Zakończenie naboru uczestników – maj 2020
Wielki finał – jesień 2020

Wszystkie informacje zamieszczono na stronie organizatora.

Źródło: https://wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl/#t2