Program BioLAB – płatne staże dla studentów nauk biologicznych

Fulbright_new_logo

Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation i University of Texas, Southwestern Medical Center.

Program BioLAB, wcześniej był znany pod nazwą Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP). Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje programem od 2013 r. Program BioLAB w całości finansowany jest przez instytucje goszczące.

Program oferuje płatne staże w laboratorium badawczym, trwające 11-12 miesięcy. Program BioLAB to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w ważnych, aktualnych projektach badawczych pod okiem doświadczonych naukowców, a w niektórych przypadkach także wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Kto jest poszukiwany do programu?

  • Studenci kierunków biologicznych.
  • Z pasją do pracy badawczej i doświadczeniem w pracy laboratoryjnej.
  • Ze średnią ocen z całego toku studiów minimum 4,0.
  • Gotowi na roczny wyjazd do USA.

1 listopada 2019 – 1 luty 2020
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019/20.

Późny czerwiec lub lipiec
Wylot do USA

Wszystkie informacje dotyczące programu zamieszczono na stronie organizatora.

 Źródło: https://fulbright.edu.pl/biolab/#1546549454300-ecfd7a03-25df