Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli Polski

szwajcaria logo

Program stypendiów na pobyt naukowy skierowany do absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz post-doc. Aplikacje na rok 2015-2016 będą przyjmowane do 31 października.

 

Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy dla 4 osób.

Kryteria formalne obowiązujące przy rozpatrywaniu wniosków:

-  absolwenci studiów magisterskich/doktoranci nie mogą mieć więcej niż 35 lat;

- absolwenci studiów doktoranckich mogą aplikować maksymalnie 5 lat po obronie doktoratu;

- wymagana znajomość języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub włoskiego

- wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek naukowy

 

Proces aplikacyjny odbywa się za pośrednictwem  Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Kandydaci powinni przesłać dwa wypełnione kwestionariusze oraz list motywacyjny w języku polskim do BUWiWM do 31 października.

Po selekcji pod względem formalnym zakwalifikowane osoby otrzymają do wypełnienia formularze szwajcarskie i listę dokumentów do uzupełnienia w terminie do 15 listopada.

 

Więcej informacji, kwestionariusze oraz szczegóły aplikowania można znaleźć na stronie BUWiWM oraz stronie szwajcarskiej.

Źródło:  http://www.buwiwm.edu.pl/wym/szwajc_n.htm