W Strefie Wiedzy znajdziesz ciekawe artykuły dotyczące rozwoju Twojej kariery zawodowej, materiały z warsztatów, szkoleń i targów pracy organizowanych na Wydziale Biologii. Strona ta będzie regularnie aktualizowana.

Kalendarium Targów Pracy, czyli gdzie warto się wybrać w poszukiwaniu przyszłego pracodawcy:

Nazwa Data Miejsce Link
Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości październik UAM Poznań https://www.facebook.com/akademiauam
Akademickie Targi Pracy październik PWr Wrocław http://www.atp.manus.pl/
Akademickie Targi Pracy JOBBING 1 kwietnia PKiN Warszawa http://www.jobbing.stowarzyszenieabk.pl/
Career Expo listopad Poznań, Wrocław http://www.careerexpo.pl/PL/All
Dni Kariery AIESEC październik, marzec Warszawa + inne miasta http://dnikariery.pl/
IAESTE Online Career Fair październik, maj online http://www.iaeste.eu/projects/onlinecareerfair
Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Warszawskiej 19 – 20 marca PW Warszawa http://www.targipracy.org.pl/
Inżynierskie Targi Pracy w Krakowie 12 – 13 marzec AGH Kraków http://itp.best.krakow.pl/2014/
Ogólnopolskie Targi Pracy marzec Kielce http://mup.kielce.pl/targi/
Studenckie Targi Pracy i Praktyk listopad Lublin http://www.kul.pl/studenckie-targi-pracy-i-praktyk,12153.html
Targi Kariery CareerCon listopad, grudzień Warszawa + inne miasta http://careercon.pl/stronaglowna
Targi Kariery Jobs Spot październik, marzec Kraków, Katowice http://targikariery.com/
Targi Pracy Pracodawca Marzeń marzec SGGW Warszawa https://www.facebook.com/events/467291793331481/
Akademickie Targi Pracy Wykorzystaj Swoją Szansę marzec WB UW Warszawa http://praca.biol.uw.edu.pl/targi-i-szkolenia/targi-wb/
Targi Pracy i Przedsiębiorczości październik Warszawa http://www.tpip.um.warszawa.pl/
Targi Pracy ICT październik Warszawa http://www.targipracy.pjwstk.edu.pl/
Targi Pracy MIM UW październik Warszawa http://www.targipracymimuw.pl/
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 9 kwietnia Szczecin http://www.targipracy.szczecin.pl/
Targi Pracy Wojskowej Akademii Technicznej listopad Warszawa http://www.targipracywat.pl/
Trójmiejskie Targi pracy 12 – 13 maj Gdańsk http://www.targipracy.gdansk.pl/
Uniwersyteckie Targi Pracy październik Łódź http://www.biurokarier.uni.lodz.pl/index.php/targi
Uniwesyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy listopad UW Warszawa http://www.spotkania.uw.edu.pl/
Wirtualne Targi Pracy Monster Polska listopad online http://dnipracy.pl/
Wirtualne Targi Pracy pracuj.pl październik online http://www.targi.pracuj.pl/
WorkGate listopad Poznań https://www.facebook.com/WorkGatePoznan

 

Polecamy: