Oddziaływania hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe. Drukuj tę stronę

MiastoWarszawa
Wymagania
  • kandydat powinien być aktualnie uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (preferowane fizyka/biofizyka, chemia, matematyka) i wykazywać zainteresowanie badaniami układów biologicznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych i symulacji komputerowych
  • dodatkowymi atutami kandydata będą: ogólna znajomość podstawowych zagadnień z pogranicza fizyki i biologii, ogólna znajomość podstaw technik modelowania molekularnego układów biologicznych, umiejętność pracy w środowisku UNIX/Linuks
Zakres obowiązków
  • udział w planowaniu i prowadzeniu symulacji komputerowych i obliczeń numerycznych dla wybranych układów biomolekularnych
  • udział w analizie, prezentacji na konferencjach, i publikacji w czasopismach wyników badań prowadzonych w ramach projektu
Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny, CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego, wyciąg ocen ze studiów I i II-go stopnia, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
Adres do wysyłania zgłoszeń mdlugosz@cent.uw.edu.pl
Strona WWWhttp://www.cent.uw.edu.pl/pl/node/2641
Oferta ważna do30-04-2016

Tematyka badawcza:

W ramach projektu prowadzone są badania podstawowych efektów oddziaływań hydrodynamicznych w układach biologicznych. W badaniach wykorzystywane są metody teoretyczne/obliczeniowe i symulacje komputerowe.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktorskie w projekcie wynosi 2200PLN miesięcznie.  Okres finansowania stypendium w ramach aktualnego projektu upływa z końcem stycznia 2018 roku. Stypendysta otrzyma samodzielne miejsce do pracy w CeNT UW.

Osoby chętne do podjęcia badań w ramach projektu proszone są o kontakt z dr. hab. Maciejem Długoszem, drogą mailową: mdlugosz@cent.uw.edu.pl. Po formalnej ocenie złożonych dokumentów, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Studia doktoranckie