Strukturalne badania białek kluczowych dla oddziaływań pomiędzy kleszczem, ssakiem i patogenem Drukuj tę stronę

MiastoPoznań
Kontakt z opiekunem naukowymdr Anna Urbanowicz
Wymagania
  • Ukończone studia wyższe (lub deklaracja ich ukończenia do marca 2016) z dziedziny nauk biologicznych lub chemicznych, dyscypliny: biochemia, biologia molekularna, chemia, biotechnologia
  • Znajomość podstawowych technik stosowanych w biochemii/biologii molekularnej
  • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
  • Zaangażowanie w realizację powierzonego tematu
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej średnio-zaawansowanym
  • Znajomość podstawowych metod produkcji białek i oraz doświadczenie w badaniach strukturalnych białek (potwierdzone przez referencje) będą dodatkowym atutem
Zakres obowiązków
  • Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu „Strukturalne badania białek kluczowych dla oddziaływań pomiędzy kleszczem, ssakiem i patogenem” w tym: badania krystalograficzne białek, badania strukturalne białek w roztworze, analiza funkcjonalna białek metodami biochemicznymi i bioinformatycznymi, opracowywanie wyników badań na potrzeby publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacji konferencyjnych.
Wymagane dokumenty
  • zawierające CV, list motywacyjny oraz list polecający dotychczasowego opiekuna naukowego
Adres do wysyłania zgłoszeńaniau@ibch.poznan.pl
Strona WWWhttp://www.ibch.poznan.pl/pl/side-pl/konkursy/
Oferta ważna do14-02-2016

Informujemy, że w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu otwarty został konkurs na stypendium doktoranckie (biologiczne), dla osoby, która zaangażowana będzie w realizację niezwykle interesującego projektu zatytułowanego „Strukturalne badania białek kluczowych dla oddziaływań pomiędzy kleszczem, ssakiem i patogenem”, mającego na celu badania białek związanych z cyklem życiowym krętka powodującego boreliozę. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS). Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski.

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach:

1. Na podstawie oceny nadesłanych ofert przez Komisję konkursową wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22.02.2016r.

3. Ostatni etap rekrutacji obejmuje egzamin z biochemii który odbędzie się 29.02.2016r.

Studia doktoranckie