Stypendia na studia podyplomowe w Japonii

nawa

Japonia oferuje 7 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów. Pomocna będzie znajomość języka japońskiego. Termin zgłaszania kandydatów mija 30 marca 2018 roku.

Kwalifikacja przebiega dwu etapowo:

  1. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie
  2. Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test ze znajomości języka japońskiego, a osoby nie znające języka japońskiego, lub znające go w stopniu niewystarczającym do odbycia stażu w tym języku, dodatkowo piszą test z języka angielskiego.

Wyjazdy planowane są na rok 2019.

 

Źródło: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa/japonia