Stypendia w Japonii

01.12

Stypendia wyjazdowe do Japonii fundowane przez ITO Foundation for International Education Exchange. Termin składania dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą mija 4 grudnia 2014.

 

Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

  • posiadać  rekomendacje z uniwersytetu, na którym studiuje
  • posiadać obywatelstwo kraju, w którym studiuje
  • wykazywać doskonałe wyniki w nauce

Znajomość języka japońskiego nie jest obowiązkowa, ale mile widziana.

Stypendium obejmuje:

  • jednorazowo wypłacaną kwotę na początku stypendium – ¥250,000
  • miesięczne stypendium – ¥160,000
  • koszty podróży

Maksymalny czas stypendium wynosi 2 lata.

Więcej informacji na stronie BWZ:

http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=353