Misją Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego jest stałe doskonalenie jakości kształcenia. Chcielibyśmy, aby efekty kształcenia Studentów Wydziału Biologii uwzględniały potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Targach Pracy organizowanych na Wydziale Biologii UW. Celem Targów jest nawiązanie współpracy pomiędzy Wydziałem Biologii, Absolwentami i potencjalnymi Pracodawcami. W czasie trwania Targów zaproszeni Pracodawcy będą mieli okazję do zaprezentowania swojej działalności (w formie stoiska, prezentacji) oraz swoich oczekiwań w stosunku do osób ubiegających się o pracę lub kandydatów na studia doktoranckie. Targom będą towarzyszyły liczne warsztaty, szkolenia.