bowarto_logo

Szkolenie Jak być sobą i zjednywać sobie ludzi w życiu i pracy – asertywna komunikacja dedykowanie jest dla tych wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć jak wyrażać siebie, swoje potrzeby, opinie i emocje, bez naruszania godności drugiej osoby.  Jeśli chcesz żyć w zgodzie ze sobą i innymi, bez poczucia, że z czegoś ważnego musisz rezygnować, to serdecznie Cię zapraszamy na szkolenie, podczas którego dostaniesz odpowiedź na  pytania:

  • Jak budować postawę asertywną i nie mylić ją z bezczelnym zachowaniem?
  • Jak skutecznie odmawiać bez poczucia winy?
  • Jak przyjmować krytykę i komplementy?
  • Jak bronić swojego zdania?
  • Jak wyrażać konstruktywną krytykę?
  • Jak wyrażać pochwały aby motywować innych do pożądanego działania?

Osoba prowadząca szkolenie: Izabela Kobierecka.
Jest przede wszystkim sobą, psycholożką, trenerką, współzałożycielką firmy szkoleniowej BoWarto (www.bowarto.com). Posiada 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń rozwojowych i biznesowych. Współpracowała z wieloma firmami i instytucjami m.in. ING Bank Śląski, Mars Polska, DaimlerChrysler, Ochnik, IKEA, Netia, DHL Express, Centrum Naukowe Kopernik, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Akcja Humanitarna, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz efektywności osobistej. Praca w  zawodzie daje jej ogromną przyjemność, bo lubi ludzi i  cieszy się kiedy może towarzyszyć im w odkrywaniu samych siebie.

Szkolenie odbędzie się:
25 kwietnia 2015 r. (sobota)
godz. 10.00-17.00
Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1
sala Klub pod Tarasem

Warsztat jest bezpłatny, należy dokonać rejestracji drogą elektroniczną. Mamy ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają studenci i absolwenci Wydziału Biologii i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby zapisać się na szkolenie należy wysłać e-mail o temacie: Jak być sobą i zjednywać sobie ludzi w życiu i pracy, w treści wpisując: Imię i Nazwisko, Wydział, Rok i kierunek studiów na adres: szkolenia@chem.uw.edu.pl do dnia 23 kwietnia, do godz. 23.59. Każdy uczestnik otrzyma w mailu zwrotnym potwierdzenie rejestracji.

Wszystkie udostępnione materiały są własnością autora szkolenia i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.