bk-uw

Studencie/Absolwencie – sprawdź swoje CV!

Zapraszamy na konsultację dokumentów aplikacyjnych.
Prowadząca – Monika Niepiekło (doradca zawodowy Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego)

Informacje pochodzące ze strony Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego:
Podczas konsultacji z doradcą zawodowym można:
•    uzyskać  informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy
•    nauczyć się opracowywać profesjonalne dokumenty aplikacyjne
•    omówić przygotowanie się do spotkania z pracodawcą
•    poznać skuteczne metody poszukiwania pracy

Podczas spotkań z doradcą zawodowym można:
•    nauczyć się efektywnie zarządzać swoją karierą
•    uzyskać większą jasność swoich planów i celów zawodowych
•    podsumować swoje doświadczenia i kompetencje
•    poznać swoje mocne strony, talenty i jak je przedstawiać pracodawcom.

Na konsultację dokumentów aplikacyjnych przynieś wydrukowane CV lub/i list motywacyjny.

Konsultacje odbędą się:
11 grudnia
2014 r. (czwartek)
w godzinach 09.00 – 14.00
Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1
pok. 117 a/b
(I piętro, budynek A, za dziekanatem studenckim, na końcu korytarza)

Konsultacje są bezpłatne, należy dokonać rejestracji drogą elektroniczną. Mamy ograniczoną liczbę miejsc (5 osób – na konsultację z jedną osobą jest przeznaczona 1 godzina), decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają studenci i absolwenci Wydziału Biologii i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby zapisać się na konsultację należy wysłać e-mail o temacie:Konsultacje CV, w treści wpisując: Imię i Nazwisko, Wydział, Rok i kierunek studiów oraz wybraną godzinę konsultacji (9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00) na adres: biurokarier@biol.uw.edu.pl do dnia 10 grudnia, do godz. 23.59. Każdy uczestnik otrzyma w mailu zwrotnym potwierdzenie rejestracji.

ZAPRASZAMY!

Wszystkie udostępnione materiały są własnością autorów szkolenia i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli.