Zapraszamy Studentów/Absolwentów Wydziału Biologii i Wydziału Chemii UW na zajęcia warsztatowe „Propedeutyka badań klinicznych dla studentów studiów niemedycznych”. Prowadząca: mgr Karolina Kłos (pracownik globalnej firmy CRO).

REKRUTACJA NA WARSZTAT ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Cele warsztatu:

Nabycie wiedzy na temat branży w aspektach rozwoju produktu leczniczego, podstaw farmakologii, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, pracy w obszarze badań klinicznych.

Plan warsztatu:
I.   Sobota (30 listopada)
1. Innowacyjność i drug development. Cykl życia produktu leczniczego. Obszary
terapeutyczne.
2. Podstawowe terminy w farmakologii i medycynie: drogi podania, postaci leku, teoria
LADME, farmakokinetyka i farmakodynamika, klasyfikacja ATC, leki oryginalne i
generyczne.
3. Podstawowe pojęcia badania klinicznego (BK): historia BK, etapy BK, regulacja BK,
Modele BK, strony w BK, rejestracja BK (regulatorzy i Komisja Bioetyczna), Protokół
badania, świadoma zgoda pacjenta (ICF), Broszura badacza, CRO i monitorowanie, Audit i
inspekcja, Zdarzenia niepożądane i ich raportowanie, systemy do zarządzania BK.
II.  Niedziela (1 grudnia)
1. Zawody powiązane z branżą.
2. Obowiązki Monitora Badania Klinicznego, ścieżki kariery.
3. Pracodawcy w Biurze Karier WB.
4. Źródła ofert pracy i wymagania stawiane kandydatom.
5. Ćwiczenie- symulacja rozmowy kwalifikacyjnej (1-2 chętnych).
6. Test wiedzowy kończący zajęcia.

Propedeutyka badań klinicznych dla studentów studiów niemedycznych
30 listopada – 1 grudnia 2013 r. (sobota, niedziela)
w godzinach 10.00 – 15.30 (sobota); 10.30 – 15.00 (niedziela); sala Rady Wydziału (I piętro, budynek A)
Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1

Warsztaty są bezpłatne, należy dokonać rejestracji drogą elektroniczną. Mamy ograniczoną liczbę miejsc (maksymalnie 30 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowani są absolwenci i studenci II i III stopnia studiów (Wydziału Biologii i Wydziału Chemii), którzy wkrótce wejdą na rynek pracy.

Aby zapisać się na szkolenie należy wysłać e-mail o temacie: Propedeutyka badań klinicznych, w treści wpisując: Imię i Nazwisko, Wydział, Rok i kierunek studiów na adres: biurokarier@biol.uw.edu.pl. Każdy uczestnik otrzyma w mailu zwrotnym potwierdzenie rejestracji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wszystkie udostępnione materiały są własnością autorów szkolenia i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli.