Organizator szkolenia:                                                     Patron:

iso              bauer

 

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratoriach badawczych wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 • szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
 • akredytacja – aktualne wymagania Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);
 • istota i cel przeprowadzania auditów – omówienie normy ISO 19011:2012;
 • audit wewnętrzny w Laboratorium badawczym wg ISO 19011 oraz ISO 17025;
 • zasady auditowania; zarządzanie programem auditów; plan auditu;
 •  zasady fazy auditu: zainicjowanie auditu, przegląd dokumentacji, przygotowanie auditu;
 • wykonanie auditu – spotkanie otwierające, komunikacja;
 • proces dochodzenia do wniosków z auditu, gromadzenie informacji, pętla auditu, rodzaje pytań;
 • ustalenia z auditu – niezgodności, spostrzeżenia – działania korygujące i doskonalące;
 • dokumentowanie auditu – raport z auditu oraz karty niezgodności – warsztaty;
 • wnioski z auditu, spotkanie zamykające, zamknięcie auditu;
 • kompetencje auditorów: wiedza i umiejętności, cechy osobowościowe;
 • rola i zadania auditorów technicznych oraz auditora wiodącego
 • ocena auditora – metody oceny;
 • psychologia auditu;
 • egzamin pisemny.

Patronem merytorycznym szkoleń jest najstarsza i jedna z największych międzynarodowych jednostek certyfikujących Bureau Veritas.

Prowadzącym szkolenie jest Pan Radosław Szczerski (isoQRS). Auditor, trener, konsultant w zakresie systemu zarządzania w laboratoriach badawczych wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium badawczym Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Współpracował przy akredytacji wielu laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Szkolenie odbędzie się w dniach:
14 maja 2016 r.
  godz. 9.00 – 17.00
15 maja 2016 r.  godz. 8.00 – 16.00
Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1
sala 141
Mamy ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia na 1 uczestnika (brutto): 280 zł/osoba

Cena uwzględnia:

 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek kawowy (kawa, herbata, ciastka)
 • dostęp do norm ISO podczas szkolenia
 • certyfikat isoQRS w j. polskim
 • certyfikat Bureau Veritas w j. angielskim (wymagany status studenta studiów dziennych oraz zdanie egzaminu końcowego)


Aby zapisać się na warsztat należy wysłać e-mail o temacie: SZKOLENIE ISO w treści wpisując: Imię i Nazwisko, rok studiów/absolwent i kierunek studiów na adres: szkolenia@chem.uw.edu.pl do dnia 15 kwietnia, do godz. 16.00. Każdy uczestnik otrzyma w mailu zwrotnym potwierdzenie rejestracji.

Wszystkie udostępnione materiały są własnością autorów szkolenia i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli.

pan