logo-wrd-do-ciecia-e1393758659552-150x150

Wbrew temu, co wydaje się wielu naukowcom – i to na każdym stopniu kariery! – przedstawianie wyników badań w formie prezentacji ustnej wcale nie jest łatwe. Powiedzmy sobie szczerze: większość tych, którymi raczymy się nawzajem na konferencjach i seminariach nie zapada w pamięć. Jak temu zaradzić? Czas zapomnieć o utartych i niewiele mówiących frazesach typu „Zaangażuj publiczność!”, „Mało tekstu, dużo obrazków!” albo „Nigdy nie czytaj tego, co jest na slajdzie!”. Skupmy się na sprawdzonych rozwiązaniach rekomendowanych naukowcom przez naukowców.

W czasie warsztatów przedyskutujemy na przykładach propozycje rozwiązań najczęstszych problemów związanych z budowaniem struktury prezentacji naukowych, wizualizacją danych i kompozycją slajdów. Zwrócimy ponadto uwagę na sposób wygłaszania prezentacji, interakcję z publicznością oraz radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych.

Kluczową częścią warsztatów będzie wspólna krytyczna ocena prezentacji przygotowanych przez Uczestników. Zarejestrowane osoby powinny być zatem gotowe do przedstawienia krótkiej (maksymalnie 10-15-minutowej) prezentacji naukowej lub popularnonaukowej na dowolnie wybrany temat. Zachęcamy do wykorzystania wygłaszanych już wcześniej prezentacji konferencyjnych czy seminaryjnych. Szczegóły ustalimy indywidualnie z każdym Uczestnikiem po zakończeniu rejestracji. Zastrzegamy możliwość zmian w programie warsztatów w zależności od liczby zgłoszeń.

Spotkanie organizowane jest w ramach inicjatywy „WRD Prezentuje!” Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poprowadzi je mgr Robert Lasek, doktorant Zakładu Genetyki Bakterii WB UW, laureat nagród za najlepsze wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych, prowadzący warsztaty prezentacji naukowych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Gdańskim.

Warsztaty odbędą się
16 kwietnia 2016 (sobota)
godz. 09.00 – 15.00
Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1
sala 232D

Aby zapisać się należy wysłać e-mail o temacie: Warsztaty Prezentacji Naukowych, w treści wpisując: Imię i Nazwisko, Wydział, Rok studiów/Absolwent i kierunek studiów na adres: szkolenia-bk@biol.uw.edu.pl do dnia 11 kwietnia, do godz. 16.00. Każdy uczestnik otrzyma w mailu zwrotnym potwierdzenie rejestracji. ZAPRASZAMY!

Wszystkie udostępnione materiały są własnością autorów szkolenia i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli.