W dniu 24 maja (piątek) w godzinach 11.00-17.30 odbyły się I Targi Pracy „Wykorzystaj Swoją Szansę” organizowane na Wydziale Biologii UW.

Organizatorzy - Biuro Karier WB, Wydział Biologii UW
Patronat honorowy - Dziekan Wydziału Biologii UW prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
Patronat merytoryczny - Biuro Karier UW

 • Zaprosiliśmy wspaniałych gości, którzy opowiedzieli Wami o swoim doświadczeniu zawodowym (spotkanie z Absolwentami WB)
 • Zgłosiło się do nas kilkunastu Wystawców, którzy przedstawili różne oferty aktywizacji (oferty pracy, praktyk, staży, studiów doktoranckich)
 • Odpowiedzieliśmy na Wasze pytania dotyczące programu studiów na WB (w tym nowych kierunków), praktyk studenckich, studiów doktoranckich (stoiska: Wydziału Biologii UW, Biura Karier WB)
 • Akademicka Poradnia Prawna służyła swoją wiedzą
 • Chętni mogli skonsultować swoje CV u doradców zawodowych z Biura Karier UW

PROGRAM TARGÓW

11.00 – 17.30 Prezentacje stanowisk Wystawców (hol główny)

Akademickie Inkubatory PrzedsiębiorczościAkademicka Poradnia PrawnaBiuro Karier UWBiuro Karier WBFundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych PolskaInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANLab Empire S.C.OpenExome S.C.Oriflame Poland Sp. z o.o.Pracownia Dydaktyki Biologii WBProgram PROJEKTORSelvita S.A.Wydział Biologii UW.

12.00 – 13.30 Spotkanie z Absolwentami Wydziału Biologii UW (sala 9B)

 • dr Piotr Borsuk – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Redaktor Naczelny czasopisma „Biologia w Szkole”, Polarnik
 • dr Hanna Bortkiewicz – Local Quality Manager Bayer HealthCare
 • prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko – Prodziekan ds. organizacji badań Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Cytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Rafał Derlacz – Kierownik Projektu w Polpharma Biologics, Polpharma SA, Asystent w Zakładzie Regulacji Metabolizmu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Dorota Fiett – Nauczyciel I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”
 • dr hab. Maciej Garstka, prof UW – Prodziekan ds. finansowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Regulacji Metabolizmu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Jacek Jaworski – Kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Wojciech Piwocki – Dyrektor Agencji Reklamy Polskiego Radia

13.30 – 14.00 Przerwa

14.00 – 16.30 Warsztaty (sala 9B)

14.00 – 14.30
Anna Białek-Jaworska, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Europejski Certyfikat Umiejętności Biznesowych.
Jak założyć własną firmę? – krótki poradnik.

14.30 – 15.30
Katarzyna Młynarczyk i Natalia Zagrodzka, Konsultantki Rynku w Lee Hecht Harrison DBM
Jak pisać CV i list motywacyjny?
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

15.30 – 16.00
Beata Gawrońska, Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Jak przygotować się do pracy nauczyciela?

16.00 – 16.30
Kamil Kempisty, Dyrektor AIP przy Uniwersytecie Warszawskim
Piotr Podlaś, student V roku Wydziału Psychologii na UW oraz współtwórca firmy OpenCard
Jak ze studenta stać się przedsiębiorcą? Od czego zacząć, gdy mamy pomysł na biznes?

16.30 – 17.00
Mateusz Nowak, Starszy Naukowiec, Selvita S.A.
Paulina Wolanin, Kierownik Działu Personalnego, Selvita S.A.
Kariera zawodowa w Selvita S.A.

Organizacja Targów została dofinansowana z projektu „Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 PO Kapitał Ludzki 2007-2013.
Zapraszamy na kolejne Targi!

Fotorelacja z I Targów Pracy:

Udostępnione materiały są własnością organizatorów i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli.

Załączniki

TypTytułRozmiar
pdfProgram234 kB