V edycja konkursu PGNiG „Młodzi Innowacyjni”

pgnig

Departament Badań i Rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ogłosił V edycję konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG. Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zwycięzca konkursu, w przypadku obustronnego zainteresowania podjęciem współpracy, będzie miał szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel kwotę do 400 tys. zł, zaś troje wyłonionych przez Kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 30, 20 i 10 tysięcy złotych. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji branżowej.

Innowacyjne pomysły powinny dotyczyć wymienionych obszarów:

 1. Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów;
 2. Technologie wodorowe i biometanowe;
 3. Ochrona środowiska;
 4. Podziemne magazynowanie węglowodorów;
 5. Big Data – zastosowania, możliwości;
 6. Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM);
 7. Robotyka i sztuczna inteligencja;
 8. Media społecznościowe – możliwości dla sektora
 9. Nowe zastosowanie paliw gazowych;
 10. Innowacyjne metody współpracy z klientem;
 11. Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów;
 12. Wiercenia kierunkowe:  wyzwania technologiczne;
 13. Sieci gazowe;

Termin rekrutacji do konkursu mija dnia 30.11.2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem zamieszczono na stronie organizatora.

Bezpośredni kontakt do koordynatorów wydarzenia: Pani Magdalena Kaleta: magdalena.kaleta@pgnig.pl oraz Pani Katarzyna Okrasa: katarzyna.okrasa@pgnig.pl.

Źródło: http://pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig/v-edycja