V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

eskulap logo

Do 16 listopada trwa rejestracja na V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP łączące zagadnienia nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, medycznych, farmaceutycznych oraz z obszaru nauk o zdrowiu. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja TYGIEL.

 

Na sympozjum przewidziane są wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów, a głównymi zagadnieniami poruszanymi będą:

• choroby nowotworowe;
• choroby cywilizacyjne;
• inżynieria biomedyczna;
• innowacyjne metody diagnostyczne;
• etyka w badaniach naukowych i klinicznych;
• substancje biologicznie czynne;
• prewencja chorób i schorzeń;
• terapie leczenia i rekonwalescencji.

W sympozjum mogą wziąć udział studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2018 r. w Lublinie.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie organizatora.

 

Źródło:

http://www.sympozjum-eskulap.pl/

http://unikonferencje.pl/konferencja/9150-v-ogolnopolskie-sympozjum-biomedyczne-eskulap